AZEMIS – Məhkəmə idarəetmə sistemi

E-səhiyyə kart sistemi

Təcili pul köçürmələri

Qüvvədən düşmüş sənədlərin dövlət reyestri

Məhkəmə iclası proseslərinin protokollaşdırılmasi sistemi

İnteqrasiya olunmuş miqrasiya məlumat sistemi

Sığortaya nəzarət sistemi

Özünə xidmət alətlər paneli

Sənədlərin idarəetmə sistemi

Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dövlət reyestri

Kitabxanalarda informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması